Skok do diaľky z miesta

Úloha: Posúdi úroveň výbušnej silovej schopnosti dolných končatín (s ohľadom na skoky, výskoky a odrazy). 

Spôsob vykonania: Z postavenia mierne rozkročného tesne pred čiarou odrazu (chodidlá rovnobežne asi v šírke ramien) vykoná testovaný podrep a predklon, zapaží a odrazom znožmo (za súčasného švihu rúk vpred) skočí čo najďalej. 

Ďalšie pokyny: 

- vykonávajú sa tri pokusy, hodnotí sa najlepší z nich,

- meria sa vzdialenosť od čiary odrazu k poslednej stope doskoku, 

- odraz z rovnej, nekĺzavej a neposuvnej podložky, približne na rovnakej úrovni ako je doskok. 

Hodnotenie: meria sa vzdialenosť najdlhšieho skoku v centimetroch (cm). Presnosť záznamu 1cm. Individuálne hodnotenie viď. norma.

Podporujú nás:

                        

TOPlist