Porada a voľby VV a RK

Miesto: Bowling u Piťa, Lipany

Termín: 8. 1. 2017

Čas: 17:00

Program: 

1.     Voľba piatich členov do Výboru SbK Lipany (volia a môžu byť volený všetci členovia klubu (18+))

2.      Voľba troch členov Revíznej komisie SbK Lipany (volia a môžu byť volený všetci členovia klubu (18+))

3.      Voľba prezidenta SbK Lipany

4.      Voľba predsedu Revíznej komisie SbK Lipany

5.      Tréning a priestory na tréning

6.      Rozdelenie financií na rok 2017

7.      Plán turnajov a MS 2017 vo Varšave

8.      Organizovanie turnajov 2017

9.      Rôzne

10.    Úlohy

Podporujú nás:

                        

TOPlist