Členská schôdza ! ! !

Program schôdze:

Potrebujeme zvoliť ( aj kvôli vytvoreniu klubovému bankovému účtu ;) ::

5 členov Výboru SbK

z nich Prezidenta klubu a Manažéra klubu.

 

3 členov Revíznej komisie (člen tejto komisie, nemôže byť členom Výboru SbK)

z nich Predsedu komisie.

 

Člen klubu nad 18 rokov má právo voliť a byť volený do orgánov SbK.

VIAC INFO:: Stanovy SbK Lipany

 

Miesto:

ZŠ Komenského 113, Lipany

7.4.2013 o 11:00 hod.

Podporujú nás:

                        

TOPlist